T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 

 


      

Bulunduğunuz Yer: Kamu Hizmetleri Standartları  >>   Fatsa Liman Başkanlığı

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

YÖNETMELİĞİN UYGULANMASI TAKİP TABLOSU
YÖNETMELİĞİN 6. MADDESİ YÖNETMELİĞİN 3. MADDESİ YÖNETMELİĞİN 4. MADDESİ YÖNETMELİĞİN 5. MADDESİ YÖNETMELİĞİN 6. MADDESİ YÖNETMELİĞİN 7. MADDESİ YÖNETMELİĞİN 8. MADDESİ YÖNETMELİĞİN 10. MADDESİ YÖNETMELİĞİN 11. MADDESİ YÖNETMELİĞİN 12. MADDESİ
S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMETİN İLK KADEMEDEN SUNULMASI İÇİN YETKİ DEVRİ YAPILDI MI? HİZMETİN SUNUMUNDA YER ALAN ARA KADEMELER AZALTILDI MI? HİZMETİ YERİNE GETİREN GÖREVLİLER TESPİT EDİLDİ Mİ? HİZMETİ YERİNE GETİREN GÖREVLİLER, TAŞRADA MÜLKİ İDARE AMİRE BİLDİRİLDİ Mİ? BASILI ORTAMDAKİ BİLGİ VE BELGELER ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILDI MI? HİZMETE İLİŞKİN VERİTABANI DİĞER İDARELER İLE PAYLAŞILIYOR MU? BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDAN ALINABİLİYOR MU? BAŞVURU SAHİBİ SÜRECİ ELEKTRONİK ORTAMDAN İZLEYEBİLİYOR MU? HİZMETİN SONUCU BAŞVURU SAHİBİNE ELEKTRONİK OLARAK İLETİLEBİLİYOR MU? HİZMET E-DEVLET KAPISINA ENTEGRE EDİLDİ Mİ? BU HİZMET, HİZMET ENVANTERİNDE YER ALIYOR MU? HİZMET STANDARTLARI EK-2'YE GÖRE İLAN EDİLDİ Mİ? ÖZÜRLÜLERİN HİZMETE ERİŞİMİ (FİZİKSEL/ELEKTRONİK VB.) İÇİN NELER YAPILDI? YÖNETMELİĞİN 8. MADDESİNE GÖRE NELER YAPILDI?  BAŞVURU İÇİN FORM HAZIRLANDI MI? FORM VARSA  İNTERNET SAYFASINDA DA VAR MI? MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER VATANDAŞA BİLDİRİLİYOR MU? BİLDİRİLİYORSA HANGİ YÖNTEMLE BİLDİRİLİYOR? KURUM İÇİ/KURUMLAR ARASI YAZIŞMALARLA İLGİLİ İÇ DÜZENLEME YAPILDI MI? MÜRACAATLARIN KABULÜ İLE İLGİLİ İÇ DÜZENLEME YAPILDI MI? OLUMSUZ CEVAPLARIN GEREKÇESİNİN BİLDİRİLMESİ, İTİRAZ MERCİLERİNİN VE SÜRELERİNİN GÖSTERİLMESİ İLE İLGİLİ NELER YAPILDI?
1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/
Gemiadamı Belgesi Talebi
a) Dilekçe
b) T.C Kimlik Numarası beyanı
c) Diploma,mezuniyet veya öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği
d) İkametgah beyanı
e) Fotoğraf (6 adet)
f) Sabıka kaydına ilişkin beyan
g) Sağlık Raporu
h) Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı bayanı
2  gün YAPILMADI 1. kademe Liman Başkanlığı
2. kademe Bölge Müdürlüğü
Evet Bildirildi Evet Hayır Alınmıyor Evet Hayır e- devlet kapısına entegre edilmesi çalışmaları devam etmektedir. evet Evet Özürlülerin hizmete erişiminde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Gerekli değşiklikler yapıldı var Bildiriliyor(sözlü) yapıldı. Yapıldı( başvuru yapılacak ilk aşama, bilgilendirme, gerekli işlemlerin belitildiği listenin  panoya asılması, vatandaşın bilgilendirilmesi) Talep sahibine konu hakkında gerekçeleriyle birlikte bilgi verilmektedir.
2 Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/
Gemiadamı Belgesi Talebi
a)  Dilekçe,
b) TC. Kimlik No Beyanı
c) Sabık Kaydı Beyanı(adli sicil kaydı olanların mahkeme kararlarının onaylı bir sureti)
d) Fotoğraf(2 adet)
e) Gazete zayii ilanı
2  gün " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
3 Gemiadamı Cüzdanı/
Gemiadamı Belgesi Değiştirme Talebi
a)  Dilekçe,
b) TC. Kimlik No Beyanı
c) Fotoğraf
d) Gemiadamı Cüzdanı Aslı
2  gün " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
4 STCW Belgesi ilk
düzenleme Talebi
a) Dilekçe,
b) T.C. Kimlik No Beyanı
c) STCW Kurs Başarı Belgesi Sureti(Onaylı)
d) Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Aslı
2  gün " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
5 STCW Belgelerinin
Değiştirilme Talebi
a) Dilekçe,
b) T.C. Kimlik No Beyanı
c) STCW Belgesi aslı
d) Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Aslı
2  gün " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
6 Zayiinden STCW Belgesi Talebi a) Dilekçe,
b) T.C. Kimlik No Beyanı
c) STCW Kurs Belgesi fot.
d) Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi  aslı
e) Gazete Zayii İlanı
2  gün " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
7 Süresi dolan STCW
Belgelerinin Yenilenmesi
a) Dilekçe,
b) T.C. Kimlik No Beyanı
c) STCW Belgesi aslı
d) Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Aslı
e) Değerlendirme sınavı başarı belgesi(Değerlendirme sınavı gemi kaptanı tarafından yapılmış
 ise ilgili amkama başlıklı hangi konulardan sınav yapıldığını gösteren belge,
tayfa listesi ve gemi jurnalinin sınavın yapıldığı güne ait kısmının tasdikli fotokopisi)
2  gün " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
8 Tayfa Sınıfı Gemiadam-
larınn Terfi İşlemleri 
a) Dilekçe,
b) T.C. Kimlik No Beyanı
c) Deniz Hizmet Çizelgesi
d) Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Aslı
e) Sağlık Raporu Fot.
f) Sabıka Kaydı belgesi fot.(Adli sicil kaydı olanların Mahkeme kararlarının onaylı sureti)
g) Tayfa sınavını kazandığını gösteren belge
2  gün " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
9 Zabitan Sınıfı Gemiadam-
larının Terfi İşlemleri
a) Dilekçe,
b) T.C. Kimlik No Beyanı
c) Deniz Hizmet Çizelgesi
d) Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Aslı
e) Sağlık Raporu Fot.
f) Sabıka Kaydı belgesi fot.(Adli sicil kaydı olanların Mahkeme kararlarının onaylı sureti)
g) Sınav Kazandı Belgesi
h) Diploma Fot.
2  gün " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
10 İlk Defa Yeterlik
Belgesi Talebi
a) Dilekçe,
b) T.C. Kimlik No Beyanı
c) Deniz Hizmet Çizelgesi
d) Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Aslı
e) Sağlık raporu Fot.
f) Sınav Kazandı bel.
g) Diploma Fot.
h) İkametgah Beyanı
ı) Deniz Stajını tamamladığına dair okuldan alınan yazı
2  gün " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
11 Yeterlik Belgesi
 İntibak Talebi
a) Dilekçe,
b) T.C. Kimlik No Beyanı
c) Deniz Hizmet Çizelgesi
d) Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Aslı
e) Sağlık raporu Fot.
f) Sınav Kazandı bel.
g) Diploma Fot.
h) İkametgah Beyanı
ı) STCW Kurs başarı belgesi
i) Fotoğraf(3 adet)
2  gün " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
12 Zayiinden Yeterlik Belgesi Talebi a) Dilekçe,
b) T.C. Kimlik No Beyanı
c) Yeterlik Bel Fot.
d) Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Aslı
e) STCW sertifikaları olmayanlar için Kurs Başarı Bel.
f) Fotoğraf(2 adet)
2  gün " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
13 Yeterlik Belgesi
Süre Uzatımı Talebi
a) Dilekçe,
b) T.C. Kimlik No Beyanı
c) Deniz Hizmet Çizelgesi
d) Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Aslı(Eski tip gemiadamı cüzdanı varsa STCW sertfikalarının aslı)
e) Deniz Hizmet Çizelgesi
f)  Fotoğraf(2 adet)
2  gün " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
14 İlk Defa Telsiz Yeterlik
 Belgesi Talebi
a) Dilekçe,
b) T.C. Kimlik No Beyanı
c) Öğrenim Belgesi Sureti
d) Sağlık raporu Sureti
e) Kurs zorunlululuğu olanlar için kurs gördüğüne dair belge
f)  Fotoğraf(2 adet)
g) Gemiadamı cüzdanı varsa aslı
h) Belge harcı banka dekontu
ı) Sabıka Kaydı beyanı
2  gün " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
15 Telsiz Yeterlik Belgesi
değiştirme, süre
uzatımı ve intibak talebi
a) Dilekçe,
b) T.C. Kimlik No Beyanı
c) Telsiz Belgesi aslı
d) Sağlık Raporu Sureti
e) Deniz Hizmet Çizelgesi (süresi dolan yeterlikler için)
f)  Fotoğraf(2 adet)
g) Gemiadamı cüzdanı varsa aslı
h) Belge harcı banka dekontu
ı) Sabıka Kaydı beyanı
i) Hizmet belgesi
2  gün " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
16 Zayiinden Telsiz Yeterlik Belgesi Talebi a) Dilekçe,
b) T.C. Kimlik No Beyanı
c) Telsiz Yeterlik Belgesi aslı
d) Sağlık Raporu Sureti
e) Deniz Hizmet Çizelgesi (süresi dolan yeterlikler için)
f)  Fotoğraf(2 adet)
g) Gemiadamı cüzdanı varsa aslı
h) Belge harcı banka dekontu
ı) Sabıka Kaydı beyanı
2  gün " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
17 Kısa Mesafe
Telsiz Belgesi Talebi
a) Dilekçe,
b) T.C. Kimlik No Beyanı
c) Yeterlik belgesinini aslı veya süresi dolmamışsa fotokopisi(zayii olmuşsa gazete ilanı)
d) Sağlık Raporu Sureti(onaylı)
e) Sabıka kaydı Beyanı (Kamu kurumlarında çalışanlarda aranmaz)
f)Yeterlik belgesi Ödendiğine dair  makbuz
g) Fotoğraf(2a det)
h) Belge harcı banka dekontu
ı) ADF Çıktısı
2  gün " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
18 Kısa Mesafe Telsiz
Belgesi İntibak ve
Değiştirme Talebi
a) Dilekçe,
b) T.C. Kimlik No Beyanı
c) Yeterlik belgesinini aslı veya süresi dolmamışsa fotokopisi(zayii olmuşsa gazete ilanı)
d) Sağlık Raporu Sureti
e) Sabıka kaydı Beyanı (Kamu kurumlarında çalışanlarda aranmaz)
f) Belge Harcı dekontu
g) Fotoğraf(2 adet)
h)  ADF Çıktısı
2  gün " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
19 İlk defa Amatör Denizci Belgesi Talebi a) Dilekçe
b) T.C. Kimlik No Beyanı
c) Öğrenim Bel. Sureti
d) Sağlık Raporu Sureti
e) Sabıka kaydı Beyanı (Kamu kurumlarında çalışanlarda aranmaz)
f) amatör Denizci Sınavını kazandığına dair yazı
g) Fotoğraf(3 adet)
h)  ADF Çıktısı
ı) Belge harcı banka dekontu
1  gün " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
20 Amatör Denizci
Belgesi Değiştirme
Talebi
a) Dilekçe,
b) T.C. Kimlik No Beyanı
c) Amatör Denizci Belgesi Aslı
d)  Fotoğraf(2 adet)
h)  ADF Çıktısı
ı) Belge harcı banka dekontu
1  gün " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
21 Zayiinden Amatör
Denizci Belgesi Talebi
a) Dilekçe
b) T.C. Kimlik No Beyanı
c) Gazete zayii ilanı
d) Sabıka kaydı Beyanı
e) Fotoğraf (2 adet)
f) Belge harcı banka dekontu
1  gün " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
22 Dalgıçlık Ameliyesi İzni a)Yeterlik Belgesi
b) Şirket Şartı
c) Su Altı Dalış Planı
d) Onaylı Dalış Defteri
e) Sağlık Yeterliği
f) Tekım Muayenesi Kontrolü
g) Dilekçe
1 saat Liman Başkanlığınca izin verilmektedir. Evet evet evet evet hayır evet evet hayır evet evet evet " " evet " " " "
23 Denize Elverişlilik
Belgesi (DEB)
a) Dilekçe,
b) Eski Denize Elverişlilik Belgesi
c) Belge Harcı banka dekontu
d) Avlanma ruhsatı fot.(Balık avlama gemileri için vizesi)
e) Yangın Sönd./Can Simidi Can Yeleği Sert. Fot.
f) T.C. Kimlik no beyanı
2  gün Denize Elverişlilik Belgeleri Liman Başkanınca düzenlenmektedir. Evet evet evet evet hayır evet evet hayır evet evet evet " " evet " " " "
24 Tonilato Belgesi a) Dilekçe,
b) Gemi ve Su Aracı yapı Bildirisi(Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki Teknelerden istenmez)
c) Tekne İnşa ve Makine Faturası
d)15 metreden küçük gemi ve su aracının baş, kıç ve yandan(bir taraftan )çekilmiş 3 adet fotoğrafı
e) Gezi tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki teknelerden ayrıca uygunluk beyanı(CE)
f) Belge harcı Banka dekontu
g) T.C. Kimlik no Beyanı
h) Tarım İl Müdürlüğünden Geminin Balık Avlama olarak ruhsatlandırılabilceğine dair yazı.
3 gün Tonilato Belgeleri Liman Başkanınca düzenlenmektedir. Evet evet evet evet hayır evet evet hayır evet evet evet " " evet " " " "
25 Liman Çıkış İzin
 Belgesi
a) Dilekçe
b) Eski Liman Çıkış İzin Bwelgesi
c) Asgari Donatım Belgesi
d) Tayfa Listesi
e) Dekont/E-Tahsialt
f) Gemi Sertifikalarının Kontrolü
2 Saat Liman Çıkış Belgeleri Liman Başkanlığınca(Liman Başkanı-Denetleme Memuru) düzenlenmektedir. Evet evet evet evet hayır evet evet hayır evet evet evet " " evet " " " "
26 Ordino  a) Dilekçe
b) Atık bildirim formu
10 dk. Ordino Belgeleri Liman Başkanlığınca(Liman Başkanı-Denetleme Memuru) düzenlenmektedir. Evet evet evet evet hayır evet evet hayır evet evet evet " " evet " " " "
27 Transitlog belgesi Türk Bayraklı Ticari Yatlar
a) Eski tarnsitlog belgesi
b) Denize Elverişlilik Belge/Özel Tekne Bel. Fot.

C) Yeni taransitlog Belgesi
d) Türk bayraklı Özel Yatlar (isteğe bağlı Transitlog Belgesi)
Yabancı Bayraklı Yatlar
a) eski transitlog Belgesi
b) Yeni transitlog Belgesi
c) Ship Register Belge Fotokopisi
d) Yatta bulunanların pasaport Fot.
e) Fener Ücereti Ödendiğine dair makbuz Örn.(3 net üzerei)
f) Dekont/E-Tahsilat
Gemilerde yapılacak denetim hariç   30 dk. Transitlog Belgeleri Liman Başkanlığınca(Liman Başkanı-Denetleme Memuru) düzenlenmektedir. Evet evet evet evet hayır evet evet hayır evet evet evet " " evet " " " "
27 Su üstü motorsikleti
 (jet-ski) kayıt belgesi
a) Dilekçe
b-) Nüf. Cüz. Sureti
c) Fatura Örneği
d) Yetkilendirilmiş Klas kuruluşlarından alınmış test raporları
e) İmalatçının Yetki belgesi Öeneği
f) Banka  dekontu(döner sermaye harçları)
30 dk. Su Üstü Motorsikleti(Jet-Ski) Belgeleri Liman Başkanınca düzenlenmektedir. Evet evet evet evet hayır evet evet hayır evet evet evet " " evet " " " "
29 ÖTV’siz Yakıt
Vize İşlemleri
a) dilekçe
b) Yakıt Alım defterinin  ilk 3 sayfasının  fot.
C) Vize sayfası fot.
D) Denize Elverişlilik Bel Fot.
30 dk. ÖTV Vize İşlemleri Liman Başkanlığınca(Liman Başkanı-Denetleme Memuru) düzenlenmektedir. Evet evet evet evet hayır evet evet hayır evet evet evet " " evet " " " "
30 Bağlama Kütüğü
Ruhsatnamesi
a) Dilekçe,
b) İsim Onay Talep dilekçesi
c) Tonilato Bel.
d) Dekont
30 dk. Bağlam Kütüğü Ruhsatnameleri Belgeleri Liman Başkanınca düzenlenmektedir. Evet evet evet evet hayır evet evet hayır evet evet evet " " evet " " " "
31 5897 S.Kanun
satış işlemleri
a)Dilekçe
b) 2 Adet Resim(alıcı ve satıcılar  1 er adet)
c) Tonilato vey Özel Tekne Belgesi(eski)
d) Kimlik fot.(alıcı Satıcı)
   45 dk 5897 S.Kanun satış işlemleri Liman Başkanınca düzenlenmektedir. Evet evet evet evet hayır evet evet hayır evet evet evet " " evet " " " "
Hazırlayanın Adı Soyadı Ahmet  BOZDEMİR
İrtibat Tel: 4524234338
İmza


                     
                                        FATSA'DAN GÖRÜNÜMLER 
         
   
   


 

 Mehmet YAPICI
Kaymakam

Haber ve Duyurular
 
fatsa@fatsa.gov.tr
Tel:( 0 452 ) 424 33 00 (0452) 423 10 05